Innovaatiosetelin käyttö Horisontti 2020 hankkeen valmistelussa

Monia on askarrattunut miten innovaatioseteli soveltuu Eu:n rahoittaman Horisontti 2020 puiteohjelman rahoitushakemuksen valmisteluun.

Kerrataanpa alkuun vähän mistä on kyse:

 • Innovaatioseteli on n. 5000€ kertaluontoinen avustus ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankkimiseen
 • Horisontti 2020 on Euroopan komission puiteohjelma, josta yritykset ja organisaatiot voivat hakea innovaatiorahoitusta
  • Pk-yrityksiä houkuttelee erityisesti SME-instrumentti, josta yritys voi saada jopa 2 miljoonaa euroa innovaationsa kaupallistamiseen
  • Rahoitusta haetaan kirjallisella hakemuksella, jonka valmisteluun kannattaa käyttää huomattavasti resursseja. Omaa ideaansa ei nimittäin pääse pitchaamaan eikä lisätietoja voi toimittaa arviointiprosessin ollessa käynnissä, eli koko arviointi tapahtuu siis vain kirjallisen hakemuksen pohjalta.
  • Kilpailu on todella kovaa, sillä keskimäärin alle 10% hakemuksista johtaa rahoitukseen

Innovaatioseteli ja Horizon 2020

Tekesin avustuksia on voinut aikasemminkin käyttää suurien yhteistyöhankkeiden valmisteluun, mutta SME-instrumentti on usein rajattu tuettavan toiminnan ulkopuolelle. Nyt innovaatiosetelin myötä tähän näyttäisi tulevan muutos.

Risto Lustilan (Tekesin innovaatiosetelin tuotepäällikkö) kanssa käydyn lyhyen keskustelun perusteella yritykset voivat käyttää innovaatiosetelinsä myös SME-instrumentti osallistumisen valmisteluun, kunhan se liittyy innovaatiotoimintaan. Saman suuntaisen kommentin sain myös Tredean innovaatioseteli asiantuntijalta Jukka Reunavuorelta. Eli heidänkään mielestä mitään selkeää estettä setelin käyttämiselle SME-instrumentti hakemuksen valmisteluun ei ole.

Molemmat painottivat myös sitä, että innovaatioseteli on nyt testivaiheessa oleva rahoitusmuoto ja tästä syystä setelin käyttökohteita ei näin alkuun pyritä turhaan rajaamaan.

Innovaatioseteli ja Horizon 2020 pariutuvat siis hyvin yhteen. Seteleitä voi näillä näkymin käyttää:

 • sekä isojen yhteistyöhankkeiden valmisteluun
 • että myös SME-instrumentti osallistumiseen

Nämä on oikein mukavia uutisia! Kun hakemuksen valmisteluun saadaan avustuksen turvin hankittua ulkopuolista näkökulmaa ja osaamista, saadaan suomalaisten yritysten osallistumishalukkuutta sekä onnistumistodennäköisyyttä varmasti nostettua.

 

Komissio julkaisi kaikki Horisontti 2020 -rahoitusta saaneet yritykset

Horisontti 2020 -rahoitusta saaneet yritykset on julkaistu komission sivuilla

Horisontti 2020 -rahoitusta saaneet yritykset on julkaistu komission sivuilla

Euroopan komissio julkaisi kesäkuun kunniaksi kaikki Horisontti 2020 -rahoitusta saaneet yritykset omilla sivuillaan. Yrityksiin pääsee tutustumaan klikkaamalla sivupalkista ”Programmes” ja tämän jälkeen valitsemalla ”Horizon 2020”. Pk-yrityksille tarkoitettu rahoitus on löytyy omana kokonaisuutenaan ”Industrial Leadership > SME

Vaikka sivujen kautta ei pääse tutustumaan itse hankkeisiin tarkemmin tai hakemuksiin, kannattaa sivuihin tutustua. Hyväksytyistä hankkeista näkee mm. Euroopan komission myöntämän tukisumman, hankkeen kokonaisukustannukset ja tavoitteet (”Objective”).

Itse pidän kaikkein mielenkiintoisimpana kohtana tavoitteiden julkaisua, koska se auttaa arvioimaan omia hankkeita ja niiden rahoitusmahdollisuuksia… jos oman hankkeen tavoite on vähintään yhtä kunnianhimoinen – rahoitusmahdollisuudet ovat hyvät.

Horisontti 2020 – Kritiikkiä arvioinneista

Krittiikkiä arvioinneista

Horisontin juuri julkaistut tulokset keräävät kritiikkiä

Kritiikkiä arvioinneista

Pk-instrumentin Phase 1 hakemusten toisen cut-offin tulokset on ilmoitettu osallistujille osallistuja portaalissa, pian varmaan saamme myös EU:n omaa statistiikka hakemuksista saataville. Monet ovat jo ensimmäisen arvioinnin jälkeen kritisoineet arviointiprosessia sekä palautteen suppeutta.

Useita hakemuksia nähneenä ja niiden arviointeja seuranneena alkaa prosessista saamaan jo pienimuotoista dataa. Keskimääräisesti näkemieni hakemusten taso on ollut Very Good –Excellent välillä ja niitä on jatkotyöstetty EU:n antamien yleisohjeiden pohjalta.

Miksi kertaalleen arvoidut ja viilatut hakemukset eivät sitten välttämättä johda rahoitukseen?

Hakemuskohtaisen palautteen puuttuminen on ongelmallista, mutta itse näen suurimpana ongelmana inhimillisyyden eli arvioijien henkilökohtaiset preferenssit ja ennakkoasenteet. Värikkäin esimerkki on kuvattu alla kahdesta hakemuksesta, jotka osallistuivat kahdesti suosittuun ICT Open Disruptive Innovation hakuun. Mitä todennäköisimmin hakemukset ovat käyneet eri asiantuntijoiden arviointipöydällä.

Tilanne ensimmäisen cut-offin jälkeen

 • Hakemus 1: niukasti tresholdin alla, tehdään Eu:n ohjeistuksen yleiskorjaukset eli viilataan ”business opportunityn” ja yrityksen kompetenssin kuvaamista sekä kohennetaan kilpailijavertailua sekä uskottavan kaupallistamisstrategian määrittelyä
 • Hakemus 2: heikot pisteet, hakijan omana päätelmänä ettei idea ole tarpeeksi disruptiivinen -> laitetaan referenssihakemuksena uudestaan samanlaisilla korjauksilla kuin Hakemus 1

Toisen cut-offin jälkeen

 • Hakemus 1: pisteet romahtavat todella kauas tresholdista
 • Hakemus 2: pisteet nousevat hyvälle tasolle

(Vastaaviin on törmätty myös muualla ja mielenkiintoista sananvaihtoa on käyty esim Twitterissä.)

Kyseinen esimerkki osoittaa miksi Komissio ei halua antaa suoraa palautetta yksittäisistä hakemuksista, jos joku kuluttaa resurssejaan palautteen kautta saatujen kohtien korjaamiseen ja tulos on tämä, ei Komissio ainakaan selän taputuksia keräilisi. Vaikka ohjeistuksessa väitetään, ettei kyseessä ole arvonta, on tuurillakin myös vaikutusta, mikäli hakemuksessa on kaikki muuten kunnossa.

Uudistuksia Horisonttiin vuosille 2016-2017

Horisontti 2020 uudistuksia vuosille 2016-2017

Uudistuksia painotuksiin

Euroopan Komissio on julkaissut ehdotelman puiteohjelman painotuksien muutoksista

Horisontti 2020 -puiteohjelmaan on tulossa sisällöllisiä muutoksia  vuosille 2016-2017. Painotukset ohjelmien sisällössä tulevat järjestäytymään uudelleen. Suunnitelman mukaan Komissio olisi dichaamassa jopa kuusi nykyisistä painotusta ja tuomassa tilalle kolme uutta.

Mitä tämä sitten tarkoittaa hakeville yrityksille? Joillain aloilla innovaatiotukirahoitus jää uudistuksen myötä saavuttamattomiin, vaikkaikin samalla avataan ovia muille.  Vuoden 2015 aikana kannattaa panostaa hakemuksiin ja lähteä mukaan rahoituskilpailuun, mikäli yrityksen innovaatio lukeutuu paletista poistuviin kokonaisuuksiin.

Kuusi pois, kolme tilalle

Horisontti 2020 uudistuksia käsitellevä ehdotus on lähetetty tsekattavaksi osallistujamaille. Vaikkakin kyseessä on vain suunnitelma ja siihen voi tulla suurempiakin muutoksia, on sen sisältöön hyvä varautua jo etukäteen. Alustavan suunnitelman mukaan vuosien 2014-2015 kahdestatoista painotuksesta seuraavalle kierrokselle olisi siirtymässä vain seuraavat:

 • Digital security
 • Smart cities
 • Energy efficiency
 • Low-carbon energy
 • Blue growth and
 • Food security

Uutukaisia vuorostaan ovat:

 •  Internet of Things
 • Automated road transport
 • Approach to sustainable industrial production called “the circular economy”

Poistuviin lukeutuvat:

 • Personalised healthcare
 • Waste
 • Water
 • Mobility
 • Disaster protection
 • Tackling the financial crisis

Jatkossa näitä ei enää käsitellä suurina rajat rikkovina kokonaisuuksina, vaan niille luodaan todennäköisesti yksittäisiä hakuja. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että haut ovat  sisällöltään  huomattavasti rajatumpia ja oman innovaation sisällyttäminen haun piiriin muuttuu hankalammaksi.

SME-instrumenttiin tuli yli 1900 hakemusta

SME-instrumenttiin yli 1900 hakemusta

Horisontti 2020 puiteohjelman SME-instrumenttiin tulleiden hakemusten statistiikka on taas raotettu. Kyseessä on 24.9 ollut deadline. Tällä kertaa hakemuksia tuli 1944 kappaletta. Hakemuksia lähettettiin kokonaisuudessaan odotetusti hieman vähemmän verrattuna ensimmäiseen deadlineen. Ensimmäinen hakukierros karsi onnenonkijoita, mutta valitettavasti myös niitä jotka turhautuivat EU:n antamaan hakemus palauteeseen, joka oli erittäin laihaa.

Hakemuksia tuli edellee eniten Italiasta, Espanjasta sekä Englannista. Muutoksia eri aihealueiden välillä ei juurikaan ollut havaittavissa. Open Disruptive ICT oli edelleen kaikkein suosituin ja heti perässä Low Carbon Energy Systems. Ainut pienimuotoinen yllätys oli Urban Critical Infrastructuren suosion nousu verrattuna ensimmäiseen hakukierrokseen. Tähän hakuun osallistuneet hakemukset pyritään arvioimaan marraskuun loppuun mennessä.

Saapuneet hakemukset

SME-instrumenttiin tulleiden hakemusten jakautuminen [Lähde: Euroopan Komssio]

Rahoituksen saajat Horisontti 2020ssa

Eu on nimennyt  Suomalaiset rahoituksen saajat

Komissio on julkaissut listan Horisontti 2020:n SME-instrumentin ensimmäiseen deadlineen osallistuneiden ja rahoituksen saaneista yrityksistä. Yhteensä rahoituksen sai 155 eurooppalaista pk-yritystä. Suomesta rahoituksen haali itselleen viisi yritystä.

Seuraava deadline on jo 24.9.  Ensimmäisestä hakukierroksesta on tarttunut mukaan hyviä pointteja, joita monet osallistujat ovat nyt ympänneet hakemuksiinsa. Suomalaisilta odotetaan ainakin yhtä hyvää menestystä.

Suomalaiset rahoituksen saajat

Lista suomalaisista rahoituksen saajista ja kuvaava otsikko projektista, jolle rahoitus myönnettiin:

 • Inray Oy Ltd, Mikkeli: A reliable and transparent solid biofuels online quality control system
 • Pixpolar, Espoo: Modified Internal Gate image sensor for low light optimised Out-door Security
  surveillance Applications
 • Linkker Oy, Lahti: Solutions for TCO optimized electrification of city bus systems
 • Aurelia Turbines, Lahti: Proof of concept for very high efficient small gas turbine
 • Coreorient Oy/Ltd, Espoo: PiggyBaggy – the Uber of parcel delivery

Hakemusten arviointi Horisontti 2020:ssa

Suomalainen evaluaattori raotti hakemusten arviointi -prosessia

Tekesin järjestämässä palautetilaisuudessa oli tarjolla mielenkiintoista infoa Horisontti 2020 SME-instrumentin arviointiprosessista. Yksi noin 500:sta hakemuksia arvioineesta evaluaattorista saapui paikalle. Tämä suomalainen evaluaattori jakoi kokemuksiaan ja kommentoi arviointiprosessia.

Hakemusten arviointi

Evaluaattorilta sisäpiirin infoa hakemusten arvioinneista

Kyseinen evaluaattori arvioi ICT alan ”Open Disruptive Innovation” -hakuun tulleita hakemuksia. Tässä tiivistetysti hänen kokemuksiaan:

 • Hakemuksia alkoi tulla arvioitavaksi jo reilusti ennen virallista deadlinea, mutta varsinainen piikki (85%) hakemuksien saapumisessa oli heti deadlinen jälkeen.
 • Yhteensä saapui noin 40 hakemusta, joista muutamat siirrettiin toiselle arvioijalle eturistiriitojen takia
 • Hakemusten arviointiaika riippui hakemuksen laadusta. Heikot hakemukset n. 15 min ja hyvät 30-45 min
 • Pisteitys tapahtui arviointilomakkeen kysymyksiä seuraten (noin 15 kpl) asteikolla 0-10 yhden desimaalin tarkkuudella
 • Jokaiseen pisteytykseen vaadittin kirjallinen kommentti

Päällimmäisenä itselle jäi mieleen tuo kommenttien kirjoittaminen. Vaikka arvoijat kirjoittavat joka numerolle muutaman lauseen perustelun ja vieläpä panostavat niihin, niin nämä eivät välity komission edelleen hakijoille lähetettävään palautelappuseen. Hakijan kannalta tämä on hyvin ikävää, he saavat palautteenaan vain luku-arvon, joka ei itsessään kerro mitään. Kommentit toimivat siis vain todisteena komissiolle, siitä että evaluaattori on oikeasti lukenut hakemuksen.

Komissio ei pahuuttaan pimitä kommentteja. Pitkät arviointiajat ovat olleet päällimmäinen ongelma aikasemmissa puiteohjelmissa ja kommenttien tarkastamiseen kuluneiden resurssien ja byrokratian pois leikkaamisella on nopeutettu itse arviointiprosessia.

 

Moldova liittyi Horisontti 2020 -ohjelmaan

Moldova liittyi Horisontti 2020 -ohjelmaan.

Moldova liittyi osaksi Horisontti 2020 -ohjelmaa ja nyt paikalliset yritykset voivat hakea rahoitusta EU:lta.

Eilen julkaistiin tietoa siitä, että itäeuroopan hieman tuntemattomampi timantteihin kuuluva Moldova, on liittyvyn osaksi Horisontti 2020 -ohjelmaa. Oletettavasti tästä ei tule merkittäviä muutoksia suomalaisten pk-yritysten saamiin tukiin EU:sta, vaikka teoriassa samasta tukipotista taistelee taas aikaisempaa isompi joukko yrityksiä ja yhteisöjä.

Itäeuroopan maat eivät vahvasti edustettuna pk-instrumentissa

Ensimmäisten tilastojen valosssa ainakin kotimaiset pk-yritykset voivat huokaista helpotuksesta Moldovan osalta, jos aikaisempia hakutilastoja voidaan käyttää minään indikaattoreita. Ensimmäisellä rahoituskierroksella ”hyväksyttyjen hakemusten” joukossa itäeuroopan maat eivät olleet kovinkaan vahvasti edustettuina.

Uskonkin, että Moldovan mukaan tulolla ei ole käytännössä mitän merkitystä suomalaisten pk-yritysten läpimenoprosenttiin, koska paikalliset yritykset jatkanevat itäeurooppalaisten yritysten yleistä linjaa.

Moldova: Ongelmana kielimuuri

Tähän ei välttämättä vaikuta se, etteikö noissa maissa olisi innovaatiopotentiaalia tai hyviä ideoita, mutta puhtaaseen kielimuuriin… omien kokemusteni ja toisen käden tietojen perusteella englannin hallinta ei ole tuolla päin Eurooppaa kovinkaan kovissa kantimissa.

Tilannetta voisi kuvitella omalle osalle siten, että Horisontti 2020 -hakemukset tulisi englannin sijaan laatia tuolla kolmannella kotimaisella kielellä, eli ruotsiksi.

 

Cleantech: Rahoitusta Horisontti 2020 -ohjelmasta

Cleantech rahoituksen avulla tuetaan alkuvaiheen yrityksiä

Cleantech rahoituksen avulla tuetaan alkuvaiheen yrityksiä (kuva: wikimedia.org)

Vaikka olemme pyrkineet tiivistämään kaiken Horisontti 2020 rahoituksesta yhteen oppaaseen, ohjelmaa on hyvä välillä käsitellä myös pienemmissä osissa. Tällä kertaa ajattelin käsitellä hieman cleantech pk-yrityksille tarkoitettuja rahoitusvaihtoehtoja Horisontti 2020 -ohjelmassa.

EU on alkuvaiheen Cleantech-yrityksille erinomainen rahoitusvaihtoehto

Sinänsä alkuvaiheen riskirahoituksen saamisen hankaluus ei ole mikään suuri salaisuus – startuppien on hankala kerätä Suomesta alkuvaiheeseen tarpeeksi halpaa riskirahoitusta julkisista tai yksityisistä lähteistä.

Tilanteeseen on kuitenkin tulossa muutos, koska komissio tukee Horisontti 2020 -ohjelman kautta uusia innovaatiohankkeita mm. rahallisesti aivan alkutaipaleelta kaupallistamisprosessiin saakka. Yksinkertaisimmillaan komissiolta on saatavissa 50 000 € pelkällä liiketoimintasuunnitelmalla ilman, että ollaan vielä saatu aikaan mitään konkreettista.

Euroopan komissio tunnustaa energiantuotannon tärkeyden ja tämän lisäksi tukee innovatiivisten teknologioiden kehittämistä jotta [energiantuotantoon liittyvät] ongelmat saataisiin ratkaistua. Tällä tavoin [Horisontti 2020 -ohjelma pk-yrityksille] toimii rahoituksen vauhdittajana lisäämällä yrityksille jaettavan julkisen ja yksityisen rahoituksen määrää.

– Janis Folkmanis, Horisontti 2020 koordinaattori, DG Energy, Euroopan komissio

Horisontti 2020 sopimustenvalmistelu alkoi komission toimesta

 

Horisontti 2020 sopimustenvalmistelut käyntiin

Horisontti 2020 sopimustenvalmistelut lähtivät erittäin todennäköisesti menneellä viikolla käyntiin

Horisontti 2020 rahoituksen alustavaksi saajiksi valituille on Twitteriin ja LinkedIniin ilmestyneiden viestien perusteella jo tullut sähköpostiviestejä kommisiolta. Käytännössä tämä tarkoittanee, että Horisontti 2020 sopimustenvalmistelu alkoi komission toimesta.

Viesteissä lisäselvityspyyntöjä Horisontti 2020 sopimustenvalmisteluun liittyen

Viesteissä on pyydetty lisäselvityksiä, kuten rahoitettavan organisaation statuksen ja taloudellisen tilanteen todentamista. Nämä toimenpiteet kuuluvat rahoitussopimusten esivalmisteluihin, joten voidaan olettaa että kyseisen viestin saaneet ovat valikoituneet avustuksen saajiksi.

Tämä on sinällään erikoista sillä EU:n lupaamia hakemusarviointeja ei vielä ole toimitettu osallistujille. Toisaalta EU pyrkii todennäköisesti vähentämään osallistumisportaalin kuormitusta kontaktoimalla ensin avustuksen saajat ja keskittymällä vasta sitten arviointien julkaisuun, mikö varmasti ruuhkauttaa entisestään portaalin toimintaa.

Huomioitavaa kuitenkin on että mitään julkista ja virallista tiedotetta ei EU:lta ole vielä tullut,  joten tiedot perustuvat tällä hetkellä kuulopuheisiin.

Autamme sinua hakemaan yritystukea - 100% rahoitustakuu!

Kerro meille tilanteestasi ja me kerromme veloituksetta kuinka sinun kannattaa edetä!